Shamballa

Mnozí znají a používají vícero druhů energeticko-duchovních  postupů. V určitém bodě však mohou cítit potřebu změny či rozšíření tohoto spektra – pro sebe i pro klienty. Vnímají to například jako malou účinnost dosavadních terapeutických postupů, jako pocit, že ,,něco chybí“. Nebo náhle nejsou schopni nové energie integrovat do svého energetického pole i fyzického těla a pohybovat se v nich, aniž by se vyčerpali, a zdá se jim, že již nelze  pokračovat tak jako dříve. A mají pravdu. Všechno se stále vyvíjí, a vzhledem ke zvyšování přísunu vysokých frekvencí na Zemi  to je stále více znatelné.

Před několika lety byly na Zemi předány z vyšších dimenzionálních pásem vysoké frekvence schopné účinně harmonizovat fyzické tělo i celé energetické pole. Tyto frekvence jsou doprovázeny symboly, které umí nastolit rovnováhu v našem fyzickém těle i v naší auře,  a jejichž frekvence současně zdokonaluje účinky jiných doposud používaných alternativních postupů.

Shamballa (čti Šambala) je založena na celistvosti. My všichni máme různé indikátory našeho Vyššího Já, které může být aktivováno, když pracujeme se Shamballou. Některé z nich jsou nám důvěrně známé, tak jako fyzická bolest, kterou jsme sebou nosili. Někdy se vynoří na povrch věci a my nevíme proč. Nevíme, proč jsme prožili tak těžké časy, než jsme nechali rozpadnout partnerský svazek, který nefungoval. Cítíme se být přitahováni k někomu, který nás zraňuje nebo nás nutí žít způsobem, který není pro nás dobrý, a my nemůžeme pochopit, proč tomu tak je. To je bod, ve kterém mnoho z nás hledá pomoc a odpovědi. Potom začínáme objevovat synchronicitu (časový souběh) a začínáme věci vidět jinak. Dospějeme k novému porozumění. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že všechno je spolu provázáno. To nám poskytuje hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí, kteří potřebují lásku, léčení a pocit soudržnosti s ostatními.

Když pochopíme myšlenku vzestupu jako celek, tak nám pomůže Shamballa milovat, léčit a přijímat všechny takové, jací jsou. Nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce k Matce Zemi a smyslu pro partnerství. Celistvost znamená léčení nás samotných. Všechno je jednota. 

Shamballa je dalším krokem v Reiki. Není záměrem, aby byla Shamballa lepší, než jiné druhy Reiki linií. Znamená to však, že Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším, včetně nás. Povahou energie Shamballa může být podpořeno léčení planety. Je mnoho způsobů léčení s Reiki, ale způsob Shambally je léčení planety přes léčení nás lidí.

Mnoho lidí hledá jednoduchou a jednotnou cestu k léčení, aby mohli sami sebe dát do služeb celku. Namísto čtení o spirituálním vývoji vám to Shamballa pomůže prožít a stát se tím. Pomůže vám to učinit, když se budete věnovat několik minut denně léčení a pomůže vám poznat vaše strachy a osobní vzorce, abyste je mohli spojit ve vyšší celek.

JÁ JSEM
Já jsem v přírodě květina, keř i strom,
Já jsem déšť, oheň, blesk i hrom,
Já jsem vítr, voda, obloha i země,
Já jsem vše, když věříš ve mně.
Já jsem tvého srdce tlukot,
Já jsem řek a vodopádů hukot.
Já jsem radost a smích dítěte,
Já jsem pomoc a oddanost zvířete.
Já jsem vše v živočišné i minerální říši,
Já jsem zdraví ve vypité vody číši.
Já jsem síla muže a něha ženy,
Já jsem tvůj domov, původ i kořeny.
Já jsem tanec, píseň a zvuk tvého hlasu,
Já jsem harmonie tohoto času.
Já jsem i to, co soudíš a co ti vadí,
Já jsem bezpodmínečná láska, co tě ladí.
Já jsem krása slunečného dne i hvězdy měsíční noci,
Já jsem zástupy andělů k tvé ochraně a ku pomoci.
Já jsem jedinečnost paprsků a jejich zrod,
Já jsem matka, otec i tvůj plod.
Já jsem z Vesmíru i Země energie vír,
Já jsem Víra, Naděje, Láska, Světlo, Mír,
Já jsem tvoje první hláska,
Já jsem nekonečná láska.
Já jsem poznání pravdy, která se rychle množí,
Já jsem ve tvém srdci Trojplamen Boží.
Já jsem tvá svobodná vůle, já jsem tvé svědomí,
Já jsem Duch svatý i Kristovo vědomí.
Já jsem Velký Duch, Bohyně i Bůh,
Já jsem škola života,
Já jsem ty a ty jsi já, jsme Jednota.
Já jsem tvoje sestra, bratr i učitel,
Já jsem všech a všeho Prvotní Stvořitel.

 

Přijímám s vděčností tento dar poznání a s láskou předávám dál. Ivana Prokopcová

Přijato 15.9.2002 a 16.9.2002 (=39=12=3=Boží trojjedinost)