zákony života a síla čaker

Tyto zákony jsou dalším řešením při pomoci lidem k odstranění jejich bloků a získání nového pohledu na svůj život, který sami mohou ovlivnit.

V naprosté většině si duchovním životem, nebo nějakou duchovní praxí máme snahu život zlepšit a nebo tímto způsobem hledáme řešení problematických oblastí našeho života, které se nám nedaří žít podle našich představ. Nedokážeme v nich z nějakého důvodu najít radost a uspokojení tak, jak bychom si představovali a tak intuitivně hledáme, jak věci změnit.

Naše minulost je to co tvoří a z čeho vyrůstá naše přítomnost. Pokud chceme změnit svoji přítomnost, svůj život, pak nám nezbývá, než udělat změny v minulosti. Události, které jsme prožili samozřejmě nezměníme. Ty ale pro nás také nejsou až tak důležité. Mnohem důležitější jsou naše postoje, které jsme k těm událostem v konkrétních situacích byli schopni zaujmout. Tam můžeme dělat změny, tam můžeme měnit svůj stávající život. Proto je práce s osobní minulostí, jednou z důležitých částí práce na přítomnosti.

Při práci s čakrami je nutné pracovat s konkrétními obsahy dané čakry, daného tématu, dané oblasti každého konkrétního člověka samostatně. K rozpoznání bloku je nutná obvykle pomoc druhého člověka.

Klienti se učí dávat do kontextu konkrétní události a prožitky ve svém životě s tím, co rozpoznají ve svém vědomí. Své vědomí pak vědomě ovlivňují a utváří tak, aby se zlepšili v jednání, cítění a chování v oblastech života, ve kterých až dosud měli problémy nebo které se jim až dosud nedařilo pro ně uspokojivě žít a řešit. Utváří a zlepšují si svůj život, jeho prožívání.

Zde je potřeba si uvědomit, že čakry fungují ve vzájemné spolupráci. A správně jako celek mohou fungovat, jen jsou-li v harmonii. Nefunguje-li jedna z čaker, pak to má dopad na funkci všech ostatních. Nefunguje-li první čakra, nemáme-li správné sebevědomí, pak nemůže fungovat správně žádná z vyšších čaker, protože všechny ostatní čakry funkce první čakry využívají.