lemurian facilitator

 

Získáváním a předáváním vysokovibrační energie dochází při jejím působení k rozšíření vlastního vědomí. Člověk se setká se svou minulostí a zároveň oživuje své pradávné schopnosti, které mu pomohou uvědomit si svoji skutečnou současnou úlohu.

Vzpomene si na dřívější existenci na planetě Zemi, která byla v plné harmonii s námi i s naším okolím, s přírodou a jejími živly, s Vesmírem, s Bohem, s Bohyní, se vším co Je. Byl to ráj na Zemi neboli Zahrada Eden.

Tyto vzpomínky jsou nedílnou součástí Naší duše a nyní se začínají probouzet.  Toto vše je možné pocítit při působení energie skrze Lemurian Facilitator.